All for Joomla All for Webmasters
Acceseaza CASA VERDE PLUS! Statul iti deconteaza 40 000 Ron!

Pret redus la Fibre de Celuloza fabricate in Romania cu 25% pe m2

 • Suprafata (m2)

  Grosime izolare (cm)

  51015202530


  Cost total + TVA

Izolezi termic locuința cu fibre de celuloza accesand programul Casa Verde

Persoanele fizice care vor să-și izoleze termic locuința cu fibre de celuloza vor putea cere de la stat o sumă nerambursabilă de până la 40.000 de lei, în cadrul programului „Casa verde Plus”, se arată într-un act normativ al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), ce a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Totuși, pentru a putea beneficia efectiv de bani, cetățenii trebuie să aștepte stabilirea sesiunii de înscriere.

Regulile pentru participarea în programul denumit, pe scurt, „Casa verde Plus” sunt incluse în Ordinul MMAP nr. 2.425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice. Acesta a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 34 și se aplică deja. Însă înscrierea cetățenilor va fi posibilă abia după ce autoritățile vor stabili o perioadă anume în acest sens.

Verifica-ti eligibilitatea

 • orice cetatean român sau cetatean al statelor Uniunii europene si al Spatiului economic european cu domiciliul stabil in România;
 • orice solicitant ce este titularul autorizatiei de construire pentru imobilul – constructie pentru care se solicita prima de eficienta energetica sau detine autorizatia de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietatii terenului, pentru construirea cladirilor;
 • orice solicitant ce este proprietar/coproprietar al imobilului – constructie, pentru care solicita prima de eficienta energetica, pentru renovarea cladirilor existente;

Procedura de acordare a finantelor

 • finantarea se acorda sub forma unei prime de eficienta energetica in valoare de maxim 40 000 lei, aferenta cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120lei/mp izolat si finisat, pentru izolarea constructiilor noi si pentru izolarea constructiilor existente;
 • in cadrul Programului, solicitantul poate beneficia de o singura prima de eficienta energetica;
 • eventualele diferente pâna la acoperirea integrala a costurilor pentru componentele vizate de prezentul Ghid, precum si cheltuielile neeligibile, vor fi suportate de catre beneficiar din surse proprii;

Documente necesare pentru inscrierea in program

 • cerere de finantare conform formularului prevazut in Anexa 1;
 • actul de identitate al solicitantului, in copie;
 • autorizatie de construire valabila la data depunerii dosarului, in copie legalizata, in conformitate cu prevederile art. 9, alin (1), lit. b), in cazul preluarii autorizatiei de construire, se va prezenta inclusiv documentul din care rezulta preluarea acesteia, in copie legalizata;
 • extras de carte funciara pentru informare, privind terenul pe care se construieste imobilul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, in original;
 • proiect tehnic, in original, elaborat conform prevederilor legale care sa prezinte in mod explicit lista de cantitati si tipul materialelor folosite, precum si care sa ateste respectarea prevederilor art. 10;
 • pentru situatia in care autorizatia de construire a fost obtinuta pentru un proiect care nu prevedea utilizarea materialelor propuse in prezentul Ghid, solicitantul va depune dispozitia de santier pentru schimbarea solutiei tehnice, in original, verificata din punct de vedere a rezistentei si la foc (A1, CC) de catre verificatori autorizati, insotita de memoriu tehnic justificativ, note de renuntari, liste de cantitati suplimentare, sectiuni si piese desenate de modificare a solutiei tehnice;
 • certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;
 • certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre Autoritatea Publica Locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;
 • certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre Autoritatea Publica Locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in situatia in care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;
 • declaratie pe proprie raspundere conform Anexei 2;
 • adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala sau extras de cont;
 • pentru imobilelele detinute in co-proprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti co-proprietarii referitor la faptul ca nu vor depune cerere pentru acelasi imobil, in original;
 • certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original;